رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین:
دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین: نامه مطالبات هنرمندان قزوینی از استاندار، دردنامه ای بجا و برخاسته از بطن جامعه بود.
مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین:
مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین گفت:روابط عمومی ها بدون تعامل با رسانه ها بعنوان نمایندگان افکار عمومی اثرگذاری مطلوبی ندارند.
باحکم استاندارقزوین؛
باحکم عبدالمحمد زاهدی استاندارقزوین، نصرت اله علیرضایی به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد اجرایی خدمات سفر استان منصوب شد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین:
دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین: نامه مطالبات هنرمندان قزوینی از استاندار، دردنامه ای بجا و برخاسته از بطن جامعه بود.
مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین:
مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین گفت:روابط عمومی ها بدون تعامل با رسانه ها بعنوان نمایندگان افکار عمومی اثرگذاری مطلوبی ندارند.
باحکم استاندارقزوین؛
باحکم عبدالمحمد زاهدی استاندارقزوین، نصرت اله علیرضایی به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد اجرایی خدمات سفر استان منصوب شد.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین:
دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین گفت: دولت تدبیر و امید با محدودسازی فضای مجازی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می شود، مخالف است.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین خواستار شد:
دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین خواستار شد: دستگاه های اجرایی تا 16 دی ماه مهلت دارند لیست پژه های قابل افتتاح در دهه فجر را به روابط عمومی استانداری ارسال کنند
مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین:
مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین گفت:برگزاری یادواره های شهدا با رویکرد جناحی و سیاسی، اثربخشی لازم را در بین جوانان ندارد.
علیرضایی کارشناس مسائل اجتماعی:
علیرضایی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اجتماعی گفت: به رسمیت شناختن فردیت و هویت نسل جوان از شیوع آسیب های اجتماعی پیشگیری می کند
مدیرکل روابط عمومی استانداری خبرداد:
باور مدیران به روابط عمومی ها به پرسشگری رسانه ها برمی گردد
مدیرکل روابط عمومی استانداری خبرداد: براساس برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته نشست مدیران روابط عمومی دستگاه ها با استاندار قزوین به زودی برگزار می شود.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین:
علیرضایی دبیرشورای اطلاع رسانی استان قزوین گفت:تنها مدیران مردمی و پاسخگو به جایگاه روابط عمومی باور دارند و به آن توجه دارند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین:
مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین:مدیران دستگاه ها،رسانه ها را دست راست خود بدانند و باور کنند مدیری که تعامل و ارتباط ضعیفی با خبرنگاران و اصحاب رسانه دارد اساسا" به درد...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها